GlobAround

GlobAround

Hitta saker som bortskänkes, jobb och bostäder

Skip Navigation Links

GLOBAROUNDS ANVÄNDARVILLKOR


Senaste uppdatering: 8 januari, 2014

1. ALLMÄNT

Genom att använda Globaround är du ”användare” och du godkänner användarvillkoren nedan som ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Globaroound. Globaround kan närsomhelst ändra användarvillkoren, varefter ändringarna gäller för all åtkomst eller användning av Globaround från och med det datum de publiceras på Webbplatsen. Dessa Allmänna Villkor ingås på svenska. Du måste också se till att följa alla andra lagar och föreskrifter som kan gälla för dina aktiviteter på Globaround. För att ingå avtal om Globaround tjänster måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande

2. INNEHÅLL OCH UPPFÖRANDE

När du lägger upp en annons på Globaround garanterar du att du har nödvändiga rättigheter till innehållet. Du ger även Globaround rätt men inte skyldighet att fritt förfoga över innehållet, genom att t ex bearbeta, lagra och göra det tillgängligt för allmänheten i t ex marknadsföringssyfte. Du efterger härmed alla krav på ersättning från Globaround för dess användning av det genererade innehållet. Du är också införstådd med att åtgärder eller frånvaro av åtgärder från Globaround för att reglera innehåll görs i god tro och du acceperar att Globaround inte ska stå ansvarig gentemot dig eller någon annan. Globaround har rätt att begränsa, ändra eller avbryta hela eller delar av Globaround när som helst. Globaround ska inte hållas ansvarig för eventuella förluster, skador eller annat som har samband med dem. Globaround garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till sina tjänster och ska inte stå ansvarig gentemot dig eller någon annan för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Globaround. Globaround ansvarar inte för och utfärdar inga löften eller garantier för något användarinnehåll. Du ansvarar själv för användningen av Globaround och måste själv utreda och värdera användarinnehållet. Globaround har ingen medverkan och därmed inget ansvar för avtal mellan olika användare. Globaround ansvarar inte för saker som annonseras och du kan inte anta att ett objekt är giltigt och lagligt bara för att det förekommer i Globaround. Globaround ansvarar inte för skador som beror på kommunikation via Globaround. Du ansvarar för allt innehåll som du skickar in och intygar samtidigt att du har rätt att överlämna rätt för Globaround att använda informationen. Följande typer av innehåll är exempel på innehåll som är förbjudet på Globaround: olagligt innehåll, innehåll som kan anses stötande och kränkande. Du går med på att friskriva och hålla Globaround skadelöst från krav, rättsliga åtgärder och yrkanden om skadestånd från tredje part som har samband med ditt konto. Användare ska själva posta innehåll på Globaround. Det är inte tillåtet för någon utomstående att posta innehåll på Globaround på uppdrag av annan person.

3. PERSONUPPGIFTER

Globaround samlar in och sparar den information som du anger i annonser och meddelanden samt ditt unika ”device-token” för att kunna upprätthålla Globaround tjänster. När du använder Globaround medger du att Globaround använder och sparar dina uppgifter.

4. FRISKRIVNINGSKLAUSULER

När du använder Globaround sker användandet på egen risk. Globaround, utan någon begränsning till webbplatser, programmen, tjänsterna mm, används utan några garantier. Globaround ska inte under några omständigheter hållas ansvariga för någon åtkomst, användning av eller förlitande på Globarounds innehåll eller tvister mellan användare i Globaround. Du som användare åtar dig att hålla Globaround skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av innehåll eller på grund av att du som användare i övrigt har agerat i strid med dessa villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet. Du friskriver härmed Globaround från alla krav, yrkanden och skadestånd av alla slag som på någon sätt har samband med Globaround och dess innehåll.

5. TILLÄMLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Svensk lag skall gälla avseende dessa villkor och tvister ska lösas i svensk domstol